Asiakasrekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Zemier Oy:n HENKILÖREKISTERIN REKISTERISELOSTE Henkilörekisterilain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ

Zemier Oy, 0909991-6

Keskuskatu 9 04600 Mäntsälä
040 190 7273 bdmedical@pp.inet.fi

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nina Asp

 

REKISTERIN NIMI

Kauneushoitola BD Medical Clinicin asiakasrekisteri

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään asiakkaan ihonhoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä yhteystietoja voidaan myös käyttää tarjousten, uutiskirjeen lähettämisen sekä tekstiviestien lähettämisen yhteydessä.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

Nimi ja yhteystiedot, terveydellisiä tietoja, kuten allergiat, tarttuvat taudit tai ihosairaudet, voimassa olevat lääkitykset, auringonottotavat sekä liikunta- ja ruokailutottumukset.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot Kauneushoitola BD Medical Clinicin perustietolomakkeella.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä säilytetään asianmukaisesti ulkopuolisilta suojattuna. Lisäksi yhteystietoja säilytetään sähköisesti suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä kirjallisesti tai esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaalla oltava mukana henkilöllisyystodistus. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.